Konsultacja i terapia


Psychiatria jest gałęzią medycyny, której przedmiotem jest leczenie szeroko rozumianych zaburzeń psychicznych człowieka. Lekarz psychiatra zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób psychicznych (schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, depresja, paranoja), zaburzeń psychicznych (fobie, zespoły natręctw czy zespoły lękowe) oraz podejmuje się leczenia otępienia, upośledzenia umysłowego i różnorodnych uzależnień. Celem terapii w psychiatrii jest usunięcie objawów chorobowych i poprawa funkcjonowania pacjenta, czyli inaczej uzyskanie remisji. Najlepsze rezultaty terapeutyczne uzyskuje się gdy farmakoterapię łączy się z psychoterapią. Lekarz psychiatra będący psychoterapeutą (podobnie, jak psycholog) może zaoferować kompleksową metodę leczenia zaburzeń emocjonalnych i rozwiązywania problemów osobistych poprzez farmakoterapię i oddziaływanie psychoterapeutyczne.

Porada i leczenie (konsultacja) w moim gabinecie obejmuje: terapię schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej, depresji, zaburzeń lękowych, lęku napadowego, fobii społecznej, hipochondrii, paranoi, zespołu stresu pourazowego, zaburzeń osobowości, upośledzeń umysłowych, otępień oraz uzależnień i terapię seksuologiczną.

Cele konsultacji psychiatrycznej to:
1. postawienie diagnozy psychiatrycznej,
2. ustalenie planu leczenia,
3. kontrola przebiegu i skuteczności prowadzonego leczenia.

Cele konsultacji seksuologicznej to:
1. poradnictwo, edukacja,
2. terapia seksuologiczna psychoterapeutyczna i farmakologiczna,
3. psychoterapia par.

Czas trwania konsultacji: zwykle pierwsza wizyta trwa dłużej: około 50-60 minut. Czas następnych wizyt to około 30 minut, jednakże jest to kwestia indywidualna i ramy czasowe są dostosowywane do każdego pacjenta.

Psychoterapia indywidualna to metoda leczenia zaburzeń emocjonalnych i rozwiązywania problemów osobistych środkami psychologicznymi. Dzieje się to w trakcie i poprzez indywidualny kontakt z terapeutą. Metody oddziaływań psychoterapeutycznych różnią się w zależności od przyjętego przez terapeutę modelu psychiki człowieka, od sposobu rozumienia źródeł zaburzeń psychicznych, czy wreszcie od celu terapii. Najczęściej psychoterapia indywidualna rozpoczyna się jednym lub kilkoma spotkaniami wstępnymi, zwanymi konsultacjami albo wywiadem. Po nich zostaje zawarty kontrakt terapeutyczny określający, nad jakim problemem pacjent chce pracować, jak często będzie się spotykał z terapeutą, ile czasu będą trwały spotkania i ile będą kosztowały. Określone zostają zasady odwołania sesji i przerwania terapii. Psychoterapia to już, coraz częściej, nie tylko próba wyjścia z problemów, ale także szkoła rozwoju osobistego. Terapia odbywa się zazwyczaj z częstotliwością jednego - dwóch spotkań w tygodniu, trwających zwykle 60 minut, w ciągu kilku tygodni do kilku miesięcy.